Navařovací lasery

Nejúčinnější a nejnovější metodou v oblasti navařování je technologie laserového navařování, která mezi ostatními technologiemi jednoznačně dominuje. Touto technologií je pulz laserového paprsku naváděn přes optické vlákno na požadované místo, kde je umístěn tzv. přídavný materiál, který se vlivem dopadajícího paprsku roztaví. Následně se pomocí joysticku laserová hlava posouvá nad opracovávaným materiálem a postupně tak navařuje či svařuje.

Celkový průběh navařování je tedy zabezpečen regulací síly pulzu laserového paprsku, přídavným materiálem, rychlostí posuvu laserové hlavy a její výšky. Významnou roli při navařování má právě přídavný materiál, kterým je nejčastěji drát vybraný z desítek různých sloučenin kovu. Naši odborníci zajišťují výběr té nejvhodnější sloučeniny pro dosažení nejvyšší možné jakosti návaru, požadované tvrdosti a kvality výsledného povrchu. Záleží také zda se jedná o střižnou hranu nebo pohledovou část.

UPLATNĚNÍ LASEROVÉHO NAVAŘOVÁNÍ
Jsme schopni navařovat nejen velké díly o několika tun, včetně vstřikovacích forem, ale také miniaturní díly, kde právě díky této technologií je možné dosáhnout i precizního sváru o šířce jen několika desetin milimetrů. Nejčastěji ošetřujeme a opravujeme formy, ozubená kola, střižné nástroje, díly z převodovek a další komponenty. Naše lasery jsou navíc také mobilní, a tak dokážeme navařovat i přímo u zákazníků.

VÝHODY LASEROVÉHO NAVAŘOVÁNÍ
Tyto laserové povrchové úpravy se oplatí především z hlediska úspor nákladu na opravy a údržby nástrojů, kdy poškozené místo je opraveno, aniž by byly změněny vlastnosti základního opracovávaného materiálu.

Navařovací laser ACP – C150M

• Našim zákazníkům tak nově nabízíme laserové
systémy s pracovním ramenem a nejširší škálou
pojezdů (typ ACP C – má 13 stupňů volnosti).

• Systém nabízíme s laserovými zdroji UW,
které mají vyšší parametry,
než dříve používané zdroje KUBO 100 EVO

Navařovací lasery

Nejúčinnější a nejnovější metodou v oblasti navařování je technologie laserového navařování, která mezi ostatními technologiemi jednoznačně dominuje. Touto technologií je pulz laserového paprsku naváděn přes optické vlákno na požadované místo, kde je umístěn tzv. přídavný materiál, který se vlivem dopadajícího paprsku roztaví. Následně se pomocí joysticku laserová hlava posouvá nad opracovávaným materiálem a postupně tak navařuje či svařuje.

Celkový průběh navařování je tedy zabezpečen regulací síly pulzu laserového paprsku, přídavným materiálem, rychlostí posuvu laserové hlavy a její výšky. Významnou roli při navařování má právě přídavný materiál, kterým je nejčastěji drát vybraný z desítek různých sloučenin kovu. Naši odborníci zajišťují výběr té nejvhodnější sloučeniny pro dosažení nejvyšší možné jakosti návaru, požadované tvrdosti a kvality výsledného povrchu. Záleží také zda se jedná o střižnou hranu nebo pohledovou část.

UPLATNĚNÍ LASEROVÉHO NAVAŘOVÁNÍ
Jsme schopni navařovat nejen velké díly o několika tun, včetně vstřikovacích forem, ale také miniaturní díly, kde právě díky této technologií je možné dosáhnout i precizního sváru o šířce jen několika desetin milimetrů. Nejčastěji ošetřujeme a opravujeme formy, ozubená kola, střižné nástroje, díly z převodovek a další komponenty. Naše lasery jsou navíc také mobilní, a tak dokážeme navařovat i přímo u zákazníků.

VÝHODY LASEROVÉHO NAVAŘOVÁNÍ
Tyto laserové povrchové úpravy se oplatí především z hlediska úspor nákladu na opravy a údržby nástrojů, kdy poškozené místo je opraveno, aniž by byly změněny vlastnosti základního opracovávaného materiálu.

Navařovací laser ACP – C150M

• Našim zákazníkům tak nově nabízíme laserové systémy
s pracovním ramenem a nejširší škálou pojezdů
(typ ACP C – má 13 stupňů volnosti).

• Systém nabízíme s laserovými zdroji UW, které mají vyšší parametry,
než dříve používané zdroje KUBO 100 EVO

PŘIHLAŠTE SE K ODBĚRU NOVINEK

made by MEPAC CZ, s.r.o.