Lasery do cięcia

Lasery do cięcia

 Podstawą każdego systemu cięcia jest źródło wiązki laserowej (włókno lub CO2). Poprzez system kabla optycznego lub systemu lusterek wiązka jest prowadzona od źródła do głowicy tnącej na portalu stołu do cięcia. Stoły CNC przeznaczone do cięcia w 2D można podzielić na dwie kategorie w zależności od konstrukcji:

Z optyką hybrydową , w której zaciśnięty materiał porusza się w jednej osi, a głowica tnąca porusza się w drugiej.

Z ruchomą optyką, w której głowica tnąca porusza się w obu osiach. W głowicy tnącej wiązka skupia się na precyzyjnie określonym ognisku, który jest dostosowywany do rodzaju i grubości ciętego materiału. Ze względu na skoncentrowaną energię wiązki laserowej materiał można ciąć na kilka sposobów

Cięcie z użyciem wysokiej temperatury – materiał obrabianego przedmiotu jest topiony. Szczelina, powstała podczas procesu cięcia, jest „oczyszczana” gazem, obojętnie jakim, ale najczęściej używa się azotu. W tym procesie powstałe nacięcia są czyste, nieutlenione oraz błyszczące.

Cięcie oksydacyjne – materiał, obrabianego przedmiotu, jest topiony i jednocześnie spalany przez gaz wspomagający, tlen. Technologia ta sprawia, że powstałe cięcia posiadają wyraźne ślady utleniania.

Cięcie sublimacyjne – materiał cięty topi się i odparowuje. Ta metoda jest rzadko stosowana. Nowoczesne systemy pozwalają na bezstopniową regulację prędkości posuwu, mocy lasera i innych parametrów, umożliwiając dokładniejsze i bardziej szczegółowe cięcie przy mniejszym wpływie termicznym na produkt i otaczający materiał.

 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z TECHNOLOGII LASEROWEJ:

– Optymalny stosunek ceny do jakości.

– Idealnie gładki błyszczący połysk.

– Minimální tloušťka řezné spáry (cca 0,1 – 0,5 mm)

– Możliwość cięcia aluminium i innych metali nieżelaznych i stopów.

– Minimalna ilość niewykorzystanego materiału.

– Możliwość wycinania bardzo szczegółowych części (materiały o grubości do 5 mm).

Wady technologii laserowej:

– Zauważalne ślady topnienia (w przypadku większych grubości).

– Wraz ze wzrostem grubości, ograniczone możliwości cięcia.

– Nie nadaje się do pojedynczych zamówień lub małych partii.