Řezací lasery

Řezací lasery

Základem každého systému pro řezání je zdroj laserového paprsku (vláknový nebo CO2). Optickým kabelem nebo systémem zrcadel je paprsek doveden od zdroje do řezací hlavy na portálu řezacího stolu. CNC stoly, které jsou určené pro řezání ve 2D můžeme rozdělit do dvou kategorií dle konstrukce:

S hybridní optikou, kdy v jedné ose vykonává pohyb upnutý materiál a v druhé ose se pohybuje řezná hlava.

S létající optikou, kde v obou osách vykonává pohyb řezná hlava. V řezné hlavě je paprsek zaostřen do přesně definovaného ohniska, které se nastavuje dle typu a tloušťky řezného materiálu. Působením soustředěné energie laserového paprsku může být materiál řezán několika způsoby:

Tavné řezání – řezaný materiál je taven a spára vznikající při řezání je „profukována“ asistenčním inertním plynem, nejčastěji dusíkem. U tohoto způsobu vznikají čisté nezoxidované lesklé řezy.

Oxidační řezání – řezaný materiál je taven a zároveň spalován pomocí asistenčního plynu, kyslíku. U této technologie vznikají řezy s patrnou stopou oxidace.

Sublimační řezání – řezaný materiál je taven a odpařován. Tento způsob je využíván jen zřídka. Moderní systémy umožňují plynule měnit rychlost posuvu, výkon laseru a další parametry, což umožňuje přesnější a detailnější řezání s menším teplotním dopadem na výrobek i okolní materiál.

 

VÝHODY laserové technologie

– Optimální poměr cena – kvalita

– Dokonale hladký lesklý řez

– Minimální tloušťka řezné spáry (cca 0,1 – 0,5 mm)

– Možnost řezání hliníku a dalších barevných kovů a slitin

– Minimální množství nevyužitého materiálu

– Možnost řezání velmi detailních dílů (materiály s tloušťkou do 5 mm)

NEVÝHODY laserové technologie

– Patrné stopy natavení (v případě větších tlouštěk)

– S rostoucí tloušťkou omezené tvarové možnosti řezu

– Nevhodné pro kusové nebo malosériové zakázky